MUSIP

  Multisensor Image Processor, an ESPRIT project.

Glossary of the European Union and European Communities . 2014.

Look at other dictionaries:

  • mūsip — pron. pers., mūsìp adessivus pl. aš; mūsuose, pas mus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tuščias — tùščias, ià adj. (4) K, LsB563, Š, K.Būg, Rtr, RŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD117,140, SD35, R, MŽ, Sut, L 1. kuriame nieko nėra, kuris be nieko, dykas; pršn. pilnas 1: Viena statinė turi būti pilna alyvos, o kitos tuščios J.Balč. Ir atnešu tau tùštį tą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvažinėti — NdŽ, KŽ, LzŽ; M 1. Snt, Ktk, Vlk, Knv, Aps, Lt, Upn iter. dem. atvažiuoti 2: Pernai atvažinėj[o] anas mūsip Zt. Tai nemirštì Švendubrės, atvažinėji? Drsk. Sūnus dažnai atvažinėja, mačija mamai Dglš. Atvažinėja čia ančių mušt, pavaikščiot Pb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bala — 1 balà sf. (2) Al, (4) 1. SD373, K, J, Dsn klampi vieta, dažniausiai su stovinčiu joje vandeniu, pelkė, raistas: Šita balà niekad neišdžiūsta Mrj. Tvykso balà, kur daug vandens J. Vanduo iš balõs KII68. Bãlon (vandenin) nelįstų Lz. Įvažiavau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • cukris — cùkris sm. sing. (2) žr. cukrus: Brangus cùkris Zt. Mūsip nėra cùkrio Zt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daugest — daugèst adv.; KlM92 žr. daugesn: Aš noriu, daugèst kad man duotai Rdš. Dabar daugèst žmonių Zt. Mūsip nūnaig daugèst hūtarina gudiškai Zt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpildyti — 1 išpìldyti tr. 1. padaryti pilną (tuštumą), užpildyti: Tegu gyvuliai nor vidurius išpìldžia (priėda) Lp. Karvė tuštimus išpìldė Lp. Stubą išpildyt (žemėmis išpilti) B. Bei išpildyk tą keturiomis pilnomis eilėmis akmenų BB2Moz28,17. Visokias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lova — sf. (1) 1. SD136, R, K gulimasis baldas: Sergu, jeib į lovą nueičiau gulti J. Gulėjo Arvydas Gailiūnas savo siauroje geležinėje lovutėje, pastatytoje kertėje A.Vien. Iš tavo šakelių žalia lingynelė, o iš liemenelio margoji lovelė StnD3. Kol aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nekis — ×nẽkis, ė (brus. нeкi) pron. indef. (2) kažkoks: Nẽkis žmogus bit mūsip Zt. Pirkelę padarė nẽkę Zt. Itoj straista (maišelis) nẽkės bobos bit Zt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusaugojimas — sm. (1) → nusaugoti 3: Dėl nusaugojimo … visokios bjaurybės gyvena PK232. | refl. N: Nusilenkimas, nusisaugojimas SD26. Daug padest vieta ant nusisaugojimo ir pergalėjimo pagundų SPII17. Būtų trudnas nusisaugojimas mūsų MP171. Todrin ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.